ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΛΕΡΟΥ 13 , ΑΘΗΝΑ, 12133

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ


ΛΕΡΟΥ 13 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 145921660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136667401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-11-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-11-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MEDICALINK

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΡΟΥ 13
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση