ΝΕΣΤΩΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 5 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342

ΝΕΣΤΩΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 5 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801342325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154760601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-05-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-05-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NA&FP OE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 5
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση