Βρέθηκαν 143 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802084169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169610701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801881566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165107901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΟΛΙΒΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801863980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164781201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MANITOU FRESH MUSHROOMS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801856649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164648301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801826866
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164078801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801807970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163725601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801761292
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162844401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AC-DK ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801742738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162518201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΑΡΡΟΥΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801716604
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162070301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997956069
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9125301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση