ΑΔΑΜΙΔΗΣ Κ. - ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 25 , ΓΛΥΦΑΔΑ, 16562

ΑΔΑΜΙΔΗΣ Κ. - ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΓΟΥΝΑΡΗ 25 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801367694
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155290701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-06-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-06-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ALPHA SIGMA - DESIGN AND CONSTRUCTION IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΟΥΝΑΡΗ 25
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η κατασκευή - ανέγερση πολυορόφων κτιρίων είτε με το σύστημα της αντιπαροχής σε οικόπεδα τρίτων, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας, με σκοπό το κέρδος, β) Η ανάληψη μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων με τους όρους και συμφωνίες που κάθε φορά και για κάθε έργο συμφωνείται, γ) Η επί αμοιβή ανάληψη και πραγματοποίηση κάθε είδους τεχνικών ελέγχων, τεχνικών πραγματογνωμοσυνών και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, δ) Η επ’ αμοιβή παροχή τεχνικών συμβουλών και ε) Η επ’ αμοιβή ανάληψη κάθε μελέτης - κατασκευής, έργου ή εργασίας που είναι συναφής προς τον άνω σκοπό της εταιρείας. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση