Βρέθηκαν 404 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801983927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167577101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996648468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165785501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIROMETRICS- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999913919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4969201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094499680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2644301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΓΟΧΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801842290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164373001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801519830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158401801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΙΧΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801465085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157426401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801464979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157424901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΕΡΕΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801809114
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163749201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση