ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 267 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13671

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 267 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102926876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155716801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-07-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 267
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση