ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 , ΑΘΗΝΑ, 10559

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801429676
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156637101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-10-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-10-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EIKOSI EPTA RESEARCH P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση