Βρέθηκαν 85 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158921439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168712101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN TECH ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801940128
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166664807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158451763
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161825601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLACK LION Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801596362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159816501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ΜΤ Α.Τ.Ε. ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996768282
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158347901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801429676
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156637101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

K/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996766092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156193001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996766080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156179301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996797660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154036701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139927069
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152763501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση