BUILDING TRUST ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΑΜΜΑ 8 , ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 16777

BUILDING TRUST ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΓΑΜΜΑ 8 , ΕΛΛΗΝΙΚΟ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801453560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157187301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-11-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-11-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BUILDING TRUST Ε.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΑΜΜΑ 8
  Πόλη:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, β) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τη διαχείριση, αγοροπωλησία, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση και αξιοποίηση πάσης φύσεως ακινήτων, γ) η ανέγερση, κατασκευή, ανακαίνιση και αποπεράτωση πάσης φύσεως ακινήτων, όπως ενδεικτικά κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων και άλλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των τεχνικών και οικοδομικών έργων που απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται τα ακίνητα, δ) η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραίτητων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίησή τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσής τους, καθώς και ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η εκτέλεση του έργου, δ) η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων ιδιόκτητων ή τρίτων και η εκμετάλλευση αυτών, ε) η διαχείριση ιδιοκτησιών και ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους, και στ) η πλήρης εσωτερική διακόσμηση πάσης φύσεως ακινήτων. Β. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, η Εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει ή να συνεργάζεται, με οποιονδήποτε τρόπο, με φαρμακευτικές εταιρείες, με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιατρικών ειδών εν γένει, με τεχνικές εταιρείες, με εταιρείες που αναλαμβάνουν επιμέρους εργασίες στο πλαίσιο της κατασκευής ή ανακαίνισης ακινήτων και γενικά επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, β) να συνεργάζεται ή να συμπράττει, με οποιοδήποτε τρόπο (και με τη σύσταση κοινοπραξίας) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προώθηση του εταιρικού σκοπού, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση