Βρέθηκαν 625 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝ ΟΙΚΩ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 996774854
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175469501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FAMBAR Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802356131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174911601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NAFPLIO INVEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802268481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173323401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VINITUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802268407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173322301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

The Mall Athens Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996588603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172515001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΜΑΡΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802229154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172567901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

The Blue Fig Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802208644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172147801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802168365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171344101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVERTY PROPERTY LOGISTICS 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802142313
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170802001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση