ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 184 , ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 15561

ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 184 , ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094177733
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2787301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-10-1980
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-02-1998
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PORTI RIO S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 184
  Πόλη:
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3ο Σκοποί της εταιρείας είναι: 1. Η εκμετάλλευση του ευρισκόμενου στο Ρίο Αχαΐας Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ», η επέκταση των εργασιών της εταιρείας σε τουριστικές ή συναφείς επιχειρήσεις και η συμμετοχή της σε παρόμοιες επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να συσταθούν, οιασδήποτε μορφής ή εταιρείας, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 2. Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας και η συμμετοχή της εταιρείας σε Τεχνικές Κοινοπραξίες ή σε άλλες επιχειρήσεις Εμπορικές ή Τεχνικές, οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές που υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να δημιουργηθούν. 3. Η αγορά ή η μίσθωση και η εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος πλοίων αναψυχής με τη διοργάνωση θαλασσιών εκδρομών ή με την εκμίσθωσή τους. 4. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση πλοίων αναψυχής και γενικά η άσκηση κάθε είδους επιχειρήσεων τουρισμού με τουριστικά ή επιβατηγά πλοία. 5. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνάπτει και δάνεια κάθε μορφής τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η εταιρεία συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτόμενων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο. 6. Η εκμίσθωση ή διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. 7. Η καλλιέργεια ελιών (επιτραπέζιων), η καλλιέργεια ελιών για παραγωγή ελαιολάδου, καθώς και η καλλιέργεια αβοκάντο, κηπευτικών υπαίθρου, βατόμουρων, σταφυλιών οινοποιίας κοινών, λεμονιών και σύκων (που διαθέτονται ξερά).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση