ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΛΟΥΚΑΤΖΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 182 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17341

ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΛΟΥΚΑΤΖΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 182 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997751629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124387401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-12-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-12-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.
AUTENERGEIA E.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 182
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 10.Η παροχή υπηρεσιών σε άτομα πάσχοντα από νευροψυχοκινητικές παθήσεις και αισθητηριακές δυσλειτουργίες, άτομα με προβλήματα μαθησιακά, λόγου και επικοινωνίας και σε άτομα με προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία. Ειδικότερα αντικείμενο της εταιρείας θα αποτελεί η αξιολόγηση, θεραπεία και αποκατάσταση των σωματικών, νοητικών, λειτουργικών, αισθητηριακών και γνωστικών ικανοτήτων των ατόμων, σύμφωνα με τον νόμο και τους κανόνες της επιστήμης. 11.Η ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση θεραπευτικών ειδών, παιδαγωγικού υλικού, βιβλίων, παιχνιδιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, και ειδικού λογισμικού, υλικών βρεφικής και παιδικής ανάπτυξης και φροντίδας καθώς επίσης και βοηθημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικό πληθυσμό, από την βρεφική ηλικία έως την ενήλικη. 12.Ίδρυση και λειτουργία μονάδων προσχολικής και σχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, 13.Μεταφορά μαθητών με μισθωμένα ή ιδιόκτητα οχήματα (σχολικά), 14.Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, 15.Δημιουργία και διαχείριση (e-shop) (ηλεκτρονικού καταστήματος) και διεξαγωγή διαγωνισμών (για να κερδίσει κάποιος ένα προϊόν ή μια υπηρεσία), 16.Αγορά ή ανέγερση ακινήτων, 17.Διοργάνωση δραστηριοτήτων και κατασκηνώσεων στην ύπαιθρο για γενικό και ειδικό πληθυσμό, 18.Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού , ιδιωτικούς ή δημόσιους, με σκοπό την εκπαίδευση και την εποπτεία μέσω τηλεδιάσκεψης ή φυσικής παρουσίας. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία θα επιδιώκει: 1.Την λειτουργία εργαστηρίων και μονάδων εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής, μουσικοθεραπείας, χοροθεραπείας, φυσικής αγωγής και ομαδικής θεραπευτικής, υποστηρικτικής τεχνολογίας - εργονομικών διευθετήσεων, και άλλων επιστημονικώς αναγνωρισμένων εναλλακτικών θεραπειών. 2.Την συνεργασία με άλλες εταιρείες, σωματεία, οργανώσεις και φορείς παροχής υγειονομικών, παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 3.Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων που αφορούν στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση νευροψυχοκινητικών παθήσεων, αναπτυξιακών διαταραχών, επιστημονικής κατάρτισης και ευαισθητοποίησης- ενημέρωσης γενικού πληθυσμού. 4.Την εκπόνηση σχετικών ερευνητικών μελετών. 5.Την έκδοση και διάθεση βιβλίων και βοηθημάτων, μελετών, διαλέξεων, ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών, ηλεκτρομαγνητικών μέσων και άλλου οπτικοακουστικού υλικού και ιστοσελίδων διαδικτύου.

Σύνδεση