Βρέθηκαν 81 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

IL PUNTO GELATO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802267355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173302001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802045273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168813201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DS DΑΤΑ SCIENSE ANALYTICS SOLUTIONS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801945357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166785101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AEGEAN STORAGE ΑΧΕΡΩΝ 2 Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801818805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163934801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801692571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161608501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052585580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158591001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΛΟΥΚΑΤΖΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997751629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124387401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTOWHEEL O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801429639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156636701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARVELLOUS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801374869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155448701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση