ΣΕΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ CATSNDOGS Ο.Ε.

ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ ΠΡΑΡΙ , ΚΟΡΩΠΙ, 19002

ΣΕΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ CATSNDOGS Ο.Ε.


ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ ΠΡΑΡΙ , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800974054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146087801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-12-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-12-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΕΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ CATSNDOGS Ο.Ε.
SEFEROPOULOS CATSNDOGS O.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ ΠΡΑΡΙ
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: (α) H παροχή υπηρεσιών φύλαξης ζώων και παροχής καταλύματος σε ζώα και η προς τούτο λειτουργία «ξενοδοχείου» ζώων, (β) Η αποτέφρωση πτωμάτων ζώων και η παροχή υπηρεσιών ταφής νεκρών ζώων, (γ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ζώων, (δ) Η λειτουργία κομμωτηρίου ζώων και η παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού ζώων, (ε) Η εισαγωγή, εξαγωγή και το εμπόριο ζωοτροφών και αξεσουάρ ζώων, η διάθεση κατοικίδιων ζώων και γενικά το εμπόριο πάσης φύσεως ειδών, που αφορούν τα ζώα, κατοικίδια και μη, (στ) Η παραγωγή και εμπορία κτηνιατρικών ειδών και η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, (ζ) Η προμήθεια και η αντιπροσώπευση ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών, που παράγουν και εμπορεύονται τα παραπάνω είδη, (η) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ζώων, (θ) Η παροχή υπηρεσιών νεκροταφείου και αποτέφρωσης νεκρών ανθρώπων, (ι) Η λειτουργία αποτεφρωτικού κλιβάνου για την καύση απορριπτόμενων υλικών, (ια) Η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας, που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με τα αμέσως παραπάνω. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία διενεργεί κάθε είδους εμπορική πράξη, ιδίως δύναται να ιδρύει ή με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχει καθώς και να συνεργάζεται ή να κοινοπρακτεί με συναφείς επιχειρήσεις κάθε τύπου και είδους. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: (α) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, (β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, (γ) να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε συνεργαζόμενη, με οποιοδήποτε τρόπο με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ακόμη και σε κοινοπραξία με συναφείς επιχειρήσεις, κάθε τύπου και είδους, σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, (δ) να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδίως νέες τεχνικές και εμπορικές μεθόδους και νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών, (ε) να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα, που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με τα παραπάνω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
96031204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ ΖΩΩΝ Κύρια
1621010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
47760000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47767903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΛΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ Δευτερεύουσα
93191303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
96031100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ Δευτερεύουσα
96091100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
96091102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
96091103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
96091104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση