Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΕΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ CATSNDOGS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800974054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146087801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 013706925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-1975
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση