ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΟΙΡΑΝΗΣ 9Α , ΦΙΛΟΘΕΗ, 15237

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΔΟΙΡΑΝΗΣ 9Α , ΦΙΛΟΘΕΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801526568
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158525501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-03-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-03-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΦΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΟΙΡΑΝΗΣ 9Α
  Πόλη:
ΦΙΛΟΘΕΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΦΙΛΟΘΕΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση