Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ZAGRIEL ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802159018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171148201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

URBAN HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801775954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163113701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΜΑΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801655422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160926101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACE COMMUNICATION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801546150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158882701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MNK SOLAR Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801261144
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152948601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106702510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151766701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΑΛΛΟΥ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 149031802
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149098601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΕΙΛΙΝΓΚ ΓΟΥΙΝΤΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801069389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148368201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801057563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148043701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση