ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ ΓΚΡΑΦΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΤΑΛΙΑΣ 7 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13677

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ ΓΚΡΑΦΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΝΤΑΛΙΑΣ 7 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998912697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7244301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-06-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-06-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CHAMELEON GRAFICS Α.Ε
CHAMELEON GRAFICS A.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΤΑΛΙΑΣ 7
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1)Το Εμπόριο Μηχανημάτων και Υλικών Γραφικών Τεχνών. 2) Οι υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού. 3) Η εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού. 4) Η κατασκευή άλλων εκτυπωτικών μηχανημάτων, εκτός εκείνων που προορίζονται για χρήση σε γραφεία. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει, να συνεργάζεται ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες οποιασδήποτε μορφής με παρεμφερείς σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση