ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 28 , ΑΘΗΝΑ, 15344

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ


ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 28 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 144437536
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160843401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-09-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-09-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ALLCARE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 28
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση