ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.

ΕΡΜΟΥ 36 , ΑΘΗΝΑ, 10563

ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.


ΕΡΜΟΥ 36 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 801665520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161108701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-10-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-10-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

OCCHIO VISION OF WORLD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 36
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία καταστημάτων πώλησης οπτικών ειδών και συναφών αντικειμένων. 2. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οπτικών ειδών και συναφών αντικειμένων. 3. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες Εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υπάρχουν ή θα συσταθούν και επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς εκείνους με το παρόν συνιστώμενης Εταιρείας. 4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οπτικών ειδών και συναφών αντικειμένων, μέσω διαδικτύου (internet /e-shop). Ρητά συμφωνείται ότι κάθε πράξη που εξυπηρετεί την πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας θεωρείται ότι εμπίπτει στο σκοπό της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση