Βρέθηκαν 179 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801665520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161108701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THREE CONCEPTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801577520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159460901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999986440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4672001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIRENERGY ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997864753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123150601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEAT THE GREEK IKΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801291740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153672201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRACER INVESTMENT PROPERTIES I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801266963
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153082601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRACER INVESTMENT PROPERTIES III ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801266987
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153082901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRACER INVESTMENT PROPERTIES IV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801266999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153083101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση