ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 7-15 , ΑΘΗΝΑ, 10556

ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 7-15 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 038849166
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162800401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-02-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-02-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 7-15
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση