ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΤΑΤΟΙΟΥ 102 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΤΑΤΟΙΟΥ 102 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800706430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137604801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-01-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-01-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

VITAVENTUS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΑΤΟΙΟΥ 102
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. α. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών ειδών (αναλωσίμων, μηχανημάτων εργαλείων κ,λ.π.) και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης αυτών β. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων της αλλοδαπής παραγωγής ιατρικών ειδών. γ. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και πώληση φαρμάκων, παραφαρμάκων, πρωτεϊνούχων σκευασμάτων, αντιδραστηρίων, καλλυντικών προϊόντων και ουσιών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων, ανδρικών και γυναικείων προϊόντων ατομικής υγιεινής, κάθε είδους ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων και συσκευασμάτων, ιατρικών βοηθημάτων και συναφών προς αυτά προϊόντων και εμπορευμάτων και γενικά όλων των προϊόντων αρμοδιότητας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1316/1983 όπως ισχύει κάθε φορά και με τους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και η διανομή αυτών για λογαριασμών τρίτων. δ. Η λειτουργία Πρατηρίου Χονδρικής Πώλησης Φαρμάκων, που αποκλειστικό σκοπό έχει την πώληση, προμήθεια, κατοχή, εφοδιασμό, διανομή ή εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς εκτός από τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων στο κοινό. Το πρατήριο μπορεί να επεκταθεί σε υποκαταστήματα της εταιρείας. ε. Η προς τρίτους υποστήριξη και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών, γνώσεων για την προώθηση των πωλήσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, των προαναφερομένων προϊόντων. 2. Όλες οι παραγωγικές, εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τα παραπάνω προϊόντα. 3. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιασδήποτε νομικής μορφής είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 4. Η παραγωγή ολων των πάσης φύσεως ιατρικών φαρμακευτικών ,παραφαρμακευτικών ,κοσμετολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση