Βρέθηκαν 280 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΖΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802165719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171285001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999195850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6911001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

The Medline Company ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802026560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168413001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE-INFORMATION MANAGEMENT CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801931802
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166453301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΝΤΕΡΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801837094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164266901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095725070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2258401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801224947
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152146101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mondelez Ελλάς Snacks Production Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996688362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161073001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

FK Consulting Services Ανώνυμος Εταιρεία (ή Α.Ε.)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800413889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121080001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση