ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.

ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 13 , ΑΘΗΝΑ, 10560

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.


ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 13 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801873714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164961201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-07-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-07-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

WORLD IFASMA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 13
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

επέκταση σκοπου χονδρικό εμπόριο επίπλων, ηλεκτρικών συσκευων, ορθοπεδικών ειδών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση