Βρέθηκαν 71 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054428347
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168499101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801873714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164961201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G DESIGN STUDIO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801651263
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160848701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039259883
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154248401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996858644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152072901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117411620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152129401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CRUCIAL CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801205380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151703301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS PRIME 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801151637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150282501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070646479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149952501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση