ΣΙΒΡΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 2 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12133

ΣΙΒΡΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 2 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 157378430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165849401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-07-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-09-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SIVRIKAS CAR DOCTOR

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 2
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση