ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΙΟΣΙΩΝ 298-300 , ΑΘΗΝΑ, 11145

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΙΟΣΙΩΝ 298-300 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999920148
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4823101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-09-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-09-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

J.B.K. POWER TOOLS CENTER

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΙΟΣΙΩΝ 298-300
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χεριού, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χεριού, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, η για εργαλειομηχανές, εργαλεία τεχνικών, εργαλεία χεριού των τύπων που χρησιμοποιούνται στην γεωργία, στην κηπουρική ή στην δασοκομία, εργαλεία χεριού με πεπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και των ανταλλακτικών όλων των παραπάνω, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο λοιπών βιομηχανικών ειδών καθώς και οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όλων των παραπάνω εργαλείων, το λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο, διαφόρων σιδηρικών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου ενώ παράλληλα η εταιρεία έχει την δυνατότητα να εισάγει από το εξωτερικό όλα τα παραπάνω είδη των εργαλείων και των μερών αυτών καθώς επίσης και την δυνατότητα να εξάγει προς τρίτες χώρες


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση