Βρέθηκαν 71 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΕΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126835451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158405001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801454833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157218701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801446151
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157017301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 148197515
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152248101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118618886
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144540001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 168052968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149496201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144787708
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145076501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση