ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Φ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 56 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13675

ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Φ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 56 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801932614
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166465901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-10-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-10-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ANESTHESIA Ε.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 56
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας αποκλειστικά σε συνεργασία με φορείς δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν.3418/2005, ως εκάστοτε ισχύει).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
86221906 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κύρια

Σύνδεση