Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΡΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156943067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170168601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802069897
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169333001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Φ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801932614
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166465901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052631422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5209101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154878731
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150359501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΟΥΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100364799
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148773601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115553189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148708101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079760232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140546201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123945112
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137209201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση