ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΤΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 97 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15561

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΤΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 97 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801976021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167422701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-11-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-11-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NUMISMANIAC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 97
  Πόλη:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Σκοπός Επιχείρησης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ Η ΑΡΓΥΡΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46493500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Κύρια
46121204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ Η ΑΡΓΥΡΟΥ Δευτερεύουσα
47626310 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα
47788913 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47788918 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47788919 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47916800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
52291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
64193000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
74901200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση