Βρέθηκαν 64 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NEXI ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801689787
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161553201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INEO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801656479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160942001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ETHNIC TRAVEL SERVICES I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801636002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160563801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Delivery Hero Payments Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία - Ίδρυμα Πληρωμών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801477570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157653901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801427867
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156596301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Sίlverton Αvώvυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεωv Από Δάvεια και Πιστώσεις


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801418336
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156393801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801414546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156320401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126083771
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156008601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Τ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801374360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155436701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128603174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152761901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση