ΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗ -ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 59 , ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 10560

ΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗ -ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 59 , ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 099519100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3598501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-12-1999
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-01-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 59
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμπορία, πώληση χονδρική λιανική και η διάθεση πάσης φύσεως ειδών προικός (λευκά είδη) και υφασμάτων καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εξαγωγή ομοειδών με τα πιο πάνω προϊόντων οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής, η προώθηση και εξαγωγή γενικά των άνω ειδών και η επέκταση της εταιρείας σε όλο το φάσμα της εμπορίας, αντιπροσώπευσης και εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των πιο πάνω προϊόντων. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιανδήποτε εταιρικό τύπο, β) να εξαγοράζει επιχειρήσεις με ομοειδές και συναφές αντικείμενο, γ) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. δ) η εκμετάλλευση ακίνητων, η αγορά, πώληση, ενοικίαση και μεσιτεία ακινήτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση