Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 37 , ΠΑΛΛΗΝΗ, 15351

Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 37 , ΠΑΛΛΗΝΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800715530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138053001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-02-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-02-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 37
  Πόλη:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Η λειτουργία Φροντιστηρίου Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ή/και σπουδαστηρίου, με αντικείμενο τη συστηματική προετοιμασία των μαθητών κάθε βαθμίδας για τη συμμετοχή τους σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις, καθώς επίσης και για την εισαγωγή τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Μέσα στους τρόπους προετοιμασίας των μαθητών περιλαμβάνεται και η παροχή μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλως τηλε-εκπαίδευση. Β. Η λειτουργία Κέντρου Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και πιστοποίησης μέσω των αρμοδίων φορέων. Γ. Η συγγραφή, έκδοση, εμπορία και εκμετάλλευση συγγραμμάτων. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία δύναται να μισθώνει τις υπηρεσίες κατάλληλων κατά την κρίση της προσώπων (πτυχιούχων καθηγητών), να συνεργάζεται με εταιρείες ή οργανισμούς που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς ή/και να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητη ενέργεια σε σχέση με το προπεριγραφέν αντικείμενό της, έστω και μη ειδικώς αναφερομένη στο παρόν. Για την ίδρυση και τη λειτουργία του Φροντιστηρίου απαιτείται ειδική άδεια των αρμόδιων αρχών, την οποία θα κατέχει η εταιρεία που συνίσταται με το παρόν.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση