Βρέθηκαν 164 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΑΣΩΝ - ΦΩΤΙΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 168075423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176900301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΑΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802210930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172195801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996529098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172147601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΡΑΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996810869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170963501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΙΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095444420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 737301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801891351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165271901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801799386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163565601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΗΤΑΚΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801744406
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162549401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FREESKY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801617350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160218101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση