Α. Σ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΥ 42 , ΑΘΗΝΑ, 11256

Α. Σ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΡΟΥ 42 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802086022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169649301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-03-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-03-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Cardiac Imaginostics Ε.Ε.
Cardiac Imaginostics L.P.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΟΥ 42
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Σκοπός της εταιρείας και ως κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ειδικότητα της καρδιολογίας αποκλειστικά σε συνεργασία με τρίτους φορείς πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας φροντίδας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας . 2) Ως δευτερεύουσες δραστηριότητές της είναι α) οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας β) οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες, σε συνεργασία ή μη με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, γ) ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας, δ) υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται: 1) Να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 2) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας των και τη φύση ή την έκταση των εργασιών θα καθορίζει ο νόμιμος διαχειριστής της εταιρίας. 3) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση