Βρέθηκαν 105 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802246060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172901601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRANDOO Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802183239
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171635101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLINICAL TRIAL MANAGEMENT COMPANY Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802169640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171370501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. Σ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802086022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169649301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIHELP Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801730647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162308701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι & Ε ΤΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801650278
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160831901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση