ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 6 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12242

ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ


ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 6 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜ. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 133176836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 66026201001 ↗
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-03-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ODOROUS PARFUMS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 6
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση