Βρέθηκαν 115 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101479865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173735601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KALEMI GLASS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802094476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169828001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101177814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166967201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NYOTA YACHTING LIMITED GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996653270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164353401001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PETBABA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801807213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163708601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROCUREMENTS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801575920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159431201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS RISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801530557
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158598701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΝΤΕΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079407971
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154052201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΙΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055914950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6356201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση