ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13673

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 038322608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3822201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-06-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-06-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση