ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΚΕ

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 3 , ΑΘΗΝΑ, 11855

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΚΕ


ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800721886
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138362201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-03-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-03-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

A.V.L. ΙΚΕ
A.V.L. P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή και εξαγωγή καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων φορτηγών, επιβατικών αυτοκίνητων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εισαγωγή και εξαγωγή μεταλλικών, χυτών εξαρτημάτων περικοχλίων, σωλήνων, αγωγών από σίδηρο, χάλυβα ορείχαλκο. Η κατεργασία, παραγωγή και επικάλυψη μεταλλικών εξαρτημάτων, βίδες, περικόχλια, ρακόρ από σίδηρο, χάλυβα, ορείχαλκο, κατασκευή μεταλλικών και ελαστικών σωλήνων υψηλής και χαμηλής πιέσεως και εξαγωγή αυτών. Η εμπορία χονδρικής και λιανικής παντός είδους οχημάτων κάθε κατηγορίας (φορτηγών, επιβατικών κ.λπ.) καθώς και κάθε είδους μηχανημάτων, εν γένει και η εμπορία συναφών ειδών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού, μηχανολογικές μελέτες πάσης φύσεως, ενεργειακά πιστοποιητικά, τεχνικού ασφαλείας, πιστοποιήσεις ασφάλειας οχημάτων, μελέτες εκπομπής ρύπων, μετατροπή και αντικατάσταση συστημάτων καύσης. Για την εκπλήρωση του σκοπού της , η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση