Βρέθηκαν 97 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΨΑΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802346543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174743201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SFAKIANAKIS E-MOTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802346520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174742901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802346094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174734801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NSS ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999317790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6211501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

The Blue Fig Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802208644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172147801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802168365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171344101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Δ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802081388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169558201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

AUTO ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801477164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157644701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση