Λουμπρικέμο Ελλάς ΙΚΕ

ΑΛΚΥΩΝΗΣ 16 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 17561

Λουμπρικέμο Ελλάς ΙΚΕ


ΑΛΚΥΩΝΗΣ 16 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800553966
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129050201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-02-2024
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-02-2024
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΛΚΥΩΝΗΣ 16
  Πόλη:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, βασικών ελαίων. Η εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, συσκευασία λιπαντικών ελαίων, συνθετικών ελαίων, βιοαποικοδομίσημων ελαίων, χημικών ουσιών, αντιψυκτικών, χημικών προσθέτων, και άλλων φυσικών ή χημικών παρασκευασμάτων. Η εισαγωγή, εξαγωγή το λιανικό και χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων οχημάτων, πλοίων, σκαφών καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξοπλισμού βιομηχανικής χρήσης. Επίσης, ο σκοπός της εταιρίας περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού, μελετητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα τόσο εντός Ελλαδικού Χώρου, όσο και στις Χώρες της Αλλοδαπής, στους τομείς της ανάπτυξης και διαχείρισης πωλήσεων και δικτύου πωλήσεων, στην ανάπτυξη δικτύου παραγωγής και διακίνησης λιπαντελαίων και χημικών προϊόντων στην Ελλάδα και σε χώρες της Αλλοδαπής. Στην ανάπτυξη και διαχείριση Συστημάτων Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, Τροφίμων, Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης και Πληροφοριών. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία δύναται να συνιστά εταιρίες με άλλα φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρίες, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες παντός τύπου. Επίσης δύναται να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες οι οποίες επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση