Βρέθηκαν 79 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Lubrichemo Hellas P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800553966
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129050201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2024
  • ACTIVE 

SHINY HAPPY PEOPLE L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802274334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173429301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2023
  • ACTIVE 

TRAPALI ADAMANTIA


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 154272500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168616901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2023
  • ACTIVE 

NTANOS KAI SIA E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801726290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162237401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2022
  • ACTIVE 

KYAN GROUP HOLDINGS SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801696207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161680701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2021
  • ACTIVE 

THE VSCOPE PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801686841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161492701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2021
  • ACTIVE 

MIKANOTE P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801644733
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160729601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2021
  • ACTIVE 

KONSTANTINOS MOSCHOS KAI SIA E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801427900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156596701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2020
  • ACTIVE 

CONGENIUS CONSULTING & SYSTEMS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801419879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156421501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ACTIVE 

PROGAIA LIMITED LIABILITY COMPANY


Νομική Μορφή LTD (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Α.Φ.Μ 801392678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155827601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2020
  • ACTIVE 

Σύνδεση