ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Γ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Χ 0 , ΣΠΑΤΑ, 19004

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Γ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Χ 0 , ΣΠΑΤΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800734280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138882701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-05-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-05-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Γ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Χ 0
  Πόλη:
ΣΠΑΤΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΣΠΑΤΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

5.Η παροχή προσωπικού και εκμίσθωση του για άλλες εταιρείες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση