Βρέθηκαν 88 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ESKOP SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802099539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169930901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2023
  • ACTIVE 

BIMPAS ELAIOCHROMATISMOI G.P.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802024799
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168376301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2023
  • ACTIVE 

CHEFS CATERING KAI SIA O.E.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801741649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162499701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2022
  • ACTIVE 

BIOSURG I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801415950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156349101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2020
  • ACTIVE 

EM. PLATIS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801368840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155318801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2020
  • ACTIVE 

A. MAGGANAS - Th. NIKAS I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 099821301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3765001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2019
  • ACTIVE 

SPATA FUELS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801148866
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150223201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2019
  • ACTIVE 

HORTILAND SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 996865414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149275701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ACTIVE 

SKYWALK PREMIUM DELIVERIES MONOPROSOPI IKE


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801088287
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148798901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2019
  • ACTIVE 

EUROSUPPLIES I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 997776974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9555301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2018
  • ACTIVE 

Σύνδεση