ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 28 , ΑΘΗΝΑ, 10436

ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 28 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999846189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4821801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-06-2002
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-07-2002
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

OPTIX AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 28
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Ι. Σκοπός της εταιρείας είναι: Α) Η αγορά και πώληση οικοπέδων και λοιπών ακινήτων γενικά ως και η αγορά πραγμάτων προοριζομένων για την επίτευξη των κατωτέρω σκοπών (φορτηγά, μπετονιέρες, οικοδομικά μηχανήματα (κλπ).-Η ανέγερση πόσης φύσεως κτισμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων επί ιδιόκτητων ή όχι οικοπέδων ή και επί αντιπαροχή, η πώληση τοιούτων οικιών, διαμερισμάτων , καταστημάτων, αποθηκών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών χώρων πολυκατοικιών διεπομένων από τον θεσμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας, ή ιδιωτικών έργων, ξενοδοχειακών ή τουριστικών μονάδων ή σύνταξη πόσης φύσεως μελέτης τεχνικών έργων ή επίβλεψη και εκτέλεση αυτών και η παροχή υπηρεσιών επί τεχνικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών Θεμάτων.-Ακόμα η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οικοδομικών επιχειρήσεων, καθώς και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που Θα συσταθούν μελλοντικά και επιδιώκουν τους ίδιους ή και συναφείς σκοπούς.-Η επιδίωξη των ως άνω εταιρικών σκοπών δύναται να συντελείτε είτε από μόνη της εταιρείας είτε σε σύμπραξη αυτής μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων οιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς. Β) Η εισαγωγή και εμπορία Οπτικών Ειδών και οπτικών μηχανημάτων, σκελετών οράσεως και ηλίου καθώς και ανταλλακτικών αυτών. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων πώλησης οπτικών ειδών. Η εισαγωγή, παραγωγή και επεξεργασία οφθαλμικών φακών και φακών επαφής. Γ) Η κατασκευή, παραγωγή και επεξεργασία σκελετών οράσεως και ηλίου καθώς και ανταλλακτικών και παρελκόμενων αυτών. Δ) Η παροχή υπηρεσιών για service, επισκευές και συντήρηση οπτικών και οφθαλμολογιών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών όπως και τέλος η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων οπτικών ειδών για την κατασκευή, σύνθεση και μοντάρισμα ματογυαλίων οράσεως και ηλίου και όλες τις συναφείς εργασίες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
23192201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΦΑΚΟΥΣ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ Δευτερεύουσα
32504100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ· ΦΑΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
33131300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46431400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46431409 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46691975 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση