ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Π. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

34 ΧΙΛ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Π. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ


34 ΧΙΛ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999635325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5088401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-02-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-02-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
34 ΧΙΛ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η κοπή η επεξεργασία και η εμπορία μαρμάρων, η εξαγωγή και εισαγωγή μαρμάρων και γενικά η πραγματοποίηση κάθε συναφούς με την εξόρυξη κοπή και επεξεργασία μαρμάρων βιομηχανική και εμπορική εργασία. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, προσωπικές ή περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες, που να επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με όρους που θα καθορίζει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση