ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΟΕ

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 43 , ΥΜΗΤΤΟΣ, 17237

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΟΕ


ΒΡΥΟΥΛΩΝ 43 , ΥΜΗΤΤΟΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 099016834
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5052801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-01-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-01-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 43
  Πόλη:
ΥΜΗΤΤΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΑΦΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η Εισαγωγή και Εξαγωγή – Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές και Εμπορία Λιπαντικών, Ορυκτελαίων, Ανταλλακτικών Καινούριων και Μεταχειρισμένων, Αξεσουάρ αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσικλετών, μηχανών και μηχανημάτων πάσης φύσεως χονδρικώς και λιανικώς με κάθε μέσο (πχ ηλεκτρονικό κατάστημα) καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων. Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία (χονδρικώς και λιανικώς και με κάθε μέσο) φορμών εργασίας, ενδυμάτων, μέσων προστασίας του προσωπικού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μη ιατρικές μάσκες προστασίας, γάντια, υποδήματα, κράνη), εξοπλισμού και εργαλείων πάσης φύσεως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά εργαλεία κτλ) συνεργείων αυτοκινήτου – μηχανοκίνητων οχημάτων (πχ μοτοσικλετών, μηχανών και μηχανημάτων, φορτηγών).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση